KantineP6010260

Hva er ekspertbistand?

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Tilskuddet skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Hensikten med bistanden er at eksperten skal bidra til å løse problemer som fører til sykefravær, med sikte på å tilbakeføre arbeidstaker til arbeid.

Forskrift om tilskudd til ekspertbistand trådte i kraft 1. september 2019, og er tidsbegrenset til 31. desember 2022, da IA-avtalen (2019-2022) utløper.

Ekspertbistand kan utføres av ergoterapeut. Les mer om kriterier

Tilbake til Ekspertbistand og arbeidsplassvurdering.