Aktuelt

Lovfestet rett til hjelpemidler kan slå sprekker

Vi er bekymret når Hjelpemiddelutvalget vil redusere rettigheter i folketrygden til tilskudd fra Husbanken og kommunene. Les mer...

Negative konsekvenser ved flytting av ansvar for hjelpemidler i bolig

En utredning fra Menon Economics viser åpenbare negative virkninger knyttet til Hjelpemiddelutvalgets forslag. Les mer...