Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kompetanse»

Nettbasert

Dette nettkurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.

WORKWISE

Digitalt

Nytt tilbud med kurs og kompetanseheving innen Eksepertbistand og Arbeidsplassvurdering.

kr5900

Vinterkurs for forbunds- og regionstyrene

Radisson Oslo Airport Hotel West Museumsveien 26,Gardermoen

Vi innkaller tillitsvalgte i regionstyrene, forbundsstyret, valgkomiteen og ansatte til Vinterkurset, og regner med å se dere alle.

Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå.

kr2600

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, kommunesektoren

Hotel Norge, Bergen Nedre Ole Bullsplass 4,Bergen

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, kommunesektoren.

Alle nyvalgte-  og erfarne tillitsvalgte i kommunene. som trenger opplæring, bevisstgjøring og oppfriskning i avtaleverk
Fortrinnsvis bør du ha gjennomført digital introduksjonspakke og Grunnkurs 1

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter 10, Helseforetak og Spekter 13, Sykehus med driftsavtaler

Scandic Lillestrøm Stillverksveien 28,Lillestrøm

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter 10, helseforetak og Spekter 13, Sykehus med driftsavtale

Alle nyvalgte - og erfarne tillitsvalgte ved helseforetakene i tariffområdet Spekter 10 og 13 som trenger opplæring, bevisstgjøring og oppfriskning i avtaleverk
Fortrinnsvis bør du ha gjennomført digital Introduksjonspakke og Grunnkurs 1