Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

WORKWISE

Digitalt

Nytt tilbud med kurs og kompetanseheving innen Eksepertbistand og Arbeidsplassvurdering.

kr5900

Fagdager for ergoterapeuter i revmatologi

Revmatismesykehuset Lillehammer

Årlige fagdager for å styrke og samle vår faglighet på ulike tema innen revmatologi. I år er temaet arbeid og fatigue.

kr750

Kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)- på norsk!! – Kurset er fullt

Scandic Hotel Hamar

Velkommen til det første norske kurset i PRPP. PRPP er et standardisert system som ble utviklet av og for ergoterapeuter, for å identifisere menneskers bruk av kognitive strategier, og for å igangsette relevante tiltak for å benytte disse mer effektivt i utførelse av hverdagsaktiviteter. Kurset vil foregå fysisk, på Hamar, og du vil få tilgang til noe digitalt materiell i forkant, og det vil foregå en nettverkssamling på Teams i etterkant.

kr8000

Grunnkurs 1 for alle tillitsvalgte i alle tariffområder

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7,Drammen

Grunnkurs 1 for alle tillitsvalgte som er ny i rollen eller for deg med erfaring og trenger påfyll.

Kurssted: Quality Hotel River Station, Drammen

Oppstart kl. 10.00 første kurs dag og avslutter 15.30 siste kurs dag.

Å leve med usynlige vansker i hverdagen.

Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus

Det blir presentert metoder og verktøy som ergoterapeuter kan anvende for at personer som har fatigue og kognitive utfordringer kan oppnå økt mestring i hverdagen.

kr1400