w-Tove-5100

Ubetydelig økning i antall ergoterapeuter i kommunene i 2023, men flere kommuner er uten

Ergoterapeutene har fått årets tall fra SSB. Disse viser at det i løpet av 2023 ble 123 flere ergoterapeuter i kommunene.

Om vi ser økninga i antall ergoterapeuter, i sammenheng med befolkningsøkninga, viser det at økninga i ergoteraput-dekninga har vært ubetydelig.

Variasjonen mellom kommunene er fortsatt stor, og 49 kommuner står uten ergoterapeut. Dette er det høyeste tallet, siden lovpålegget om ergoterapi kom i 2020, og er fem flere enn i 2023.

Stor variasjon mellom kommunene

Flere steder hvor det ønskes ergoterapeuter, er det få eller ingen kvalifiserte søkere. I tillegg er det store variasjoner på dimensjoneringen, der hvor det er ansatt ergoterapeuter. Innbyggere får ikke den rehabiliteringen de trenger.

Dette har Riksrevisjonen slått fast i sin rapport. Nå er det på tide at helse- og omsorgsministeren sikrer systematiske endringer, har forbundslederne i Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund uttrykt i en felles kronikk i Alltinget.

Flaks og tilfeldigheter kan ikke avgjøre hvem som får rehabilitering

Fysioterapeutene og Ergoterapeutenes ledere i Alltinget

2023-tallene fra Statistisk Sentralbyrå, SSB

På oppdrag fra Ergoterapeutene utarbeider Statistisk Sentralbyrå, hvert år en oversikt over antall ergoterapeuter i landets kommuner. Ergoterapeutene har satt sammen tallene med innbyggertallet i kommunen 1. januar 2023, og beregnet antallet ergoterapeuter per 10 tusen innbyggere i de enkelte kommunene.

Vi håper at tallene kan nyttes i arbeidet med å sikre kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid, og bærekraftige helsetjenester. Landet over.

Forbundsleder Tove Holst Skyer

Økning i antallet ergoterapeuter i kommunene

Fra 2022 til 23 ble det 123 flere ergoterapeuter i landets kommuner. Veksten var størst blant ergoterapeuter med andre stillingskoder enn ergoterapeut, med henholdsvis 71 mot 52.

På telletidspunktet var det 3466 ergoterapeuter i kommunene. Dette er en vekst på 3,7 % siden 2022. 2124 av disse har yrkeskode ergoterapeut.

Grunnlag for sammenligning mellom kommuner

Tallene fra SSB viser at variasjonen i ergoterapidekninga mellom kommunene er stor. For hele landet er det i gjennomsnitt 3,83 ergoterapeuter med yrkeskode ergoterapeut per 10 tusen innbyggere, mens tallet for ergoterapeuter totalt er 6,24.

Dette gir dermed mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og med et gjennomsnitt.

Grunnlag for rekruttering

Tallene viser også det totale antallet ergoterapeuter i den enkelte kommune.
– Ergoterapeutene er fagforbundet for ergoterapeuter, uansett stilling, minner forbundslederen om, og oppfordrer alle tillitsvalgte til å lete etter potensielle medlemmer i sin kommune.

Mer om tallgrunnlaget

Tallene har SSB henta fra registerbasert statistikk for helse- og sosialpersonell. For sysselsatte med flere arbeidsforhold på telletidspunktet, fastsettes et som det viktigste, slik at et individ ikke blir talt flere ganger. Telletidspunktet er uka som inneholder den 16. november.

Celler som har verdien 1 eller 2 er erstattet av «.» i oversikten.

Behovene for ergoterapeuter blir bare større

– Samfunnet har behov for ergoterapi, fordi ergoterapeuter bidrar til at flere kan klare seg selv, lenger. Det er akkurat det som trengs fremover, for at tjenestene skal bli bærekraftige, påpeker forbundsleder Tove Holst Skyer.

SSBs rapport «Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040» har tidligere anslått at vi i om 16 år, vil mangle 1100 ergoterapeuter, og beskriver det som en «liten underdekning».
– Jeg er svært bekymret, og skjønner ikke hvordan en situasjon der 1/6 av behovet for ergoterapeuter ikke blir dekket, kan beskrives som en liten underdekning, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Vi må utdanne flere, og en økning i antall søkere er viktig for flere studieplasser på sikt, sier forbundslederen. Derfor er vi svært spente på om arbeidet til forbundet og mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte, har ført til flere søkere til ergoterapistudiene. Svaret får vi fra Samordna Opptak om en ukes tid.

Hvis en person har innrapportert yrke lik «2267 Ergoterapeut» havner denne i gruppa «Ergoterapeut med yrke som ergoterapeut», mens resten havner i «Ergoterapeut med andre yrker». Skulle det være åpenbare feil i registreringa for din kommune, kan den tillitsvalgte ta opp dette med lønns- og personalenheten i kommunen.