Forhandlingsstart, staten 24

Forhandlingene i staten startet i dag. Høyere utdanning må verdsettes

Årets hovedtariffoppgjør i staten startet i dag. – Årets lønnsoppgjør må verdsette høyere utdanning, krever Guro Elisabeth Lind, Unios forhandlingsleder.

Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt beskjeden lønnsvekst. Samtidig sliter staten med å få tak i spisskompetansen den trenger.

Mandag 22. april startet forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør i staten. Forhandlingsleder i Unio, Guro Elisabeth Lind, gleder seg, men venter tøffe forhandlinger.

– Vi går til forhandlingene med krav om klar reallønnsvekst for våre medlemmer, som er statsansatte med høyere utdanning og tilsvarende høye studielån. Statistikken viser at disse gruppene har hatt beskjeden lønnsvekst de siste årene. Nå må også staten verdsette utdanningen den trenger, krever Lind.

Unios krav kan du lese her

Forhandler på vegne av over 200 ergoterapeuter

Guro Elisabeth Lind leder et forhandlingsutvalg, der Ergoterapeutenes forhandlingssjef, Hege Munthe deltar.

De forhandler på vegne av 36.000 Unio-medlemmer. Over 200 av dem er medlem i Ergoterapeutene, og arbeider i hovedsak i NAV, forskning og høyere utdanning.

Fristen er 30. april

Siden det er hovedtariffoppgjør (skjer hvert andre år), skal det i tillegg til lønn forhandles om bestemmelsene i hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen regulerer en rekke forhold, knyttet til blant annet arbeidstid, arbeidsvilkår og lønnstillegg. Frist for forhandlingene er tirsdag 30. april.

Ytterligere informasjon om kravet og kommentarer finner du på Unios hjemmeside.

Mer informasjon om tariffoppgjøret

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Andre kilder til informasjon om forhandlingene i ditt tariffområde: