Laster Arrangementer
Fagkurs andre

ParkinsonNet grunnkurs

Grunnkurs Helse Vest 2024
Hvor og når
Dato
14 mai, 2024 - 15 mai, 2024
Sted
Stavanger universitetssjukehus
Arrangør
ParkinsonNet Norge
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
13 mai, 2024

ParkinsonNet er en nederlandsk modell med mål å utvikle en helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme skal få en optimal behandling der de bor. Modellens hensikt er å heve kompetansen hos fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og logopeder som blir en del av et tverrfaglig nettverk. Yrkesgruppene har både felles og særfaglig undervisning.

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner den fagspesifikke delen av kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.

Program 

Kurssted: Dag 1, Stavanger Universitetssjukehus og Dag 2, Clarion Hotel Stavanger

Kontaktperson: pn.lisa@parkinson.no