Guro_start-2021

Også statsoppgjøret er i gang

Lønnsoppgjøret må sikre de statsansatte reallønnsvekst og gjøre noe med etterslepet fra i fjor. Det var hovedbudskapet da forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i dag la frem Unios Stats krav i årets statsoppgjør.

Lønnsforhandlingene i statlig sektor startet 26. april klokken 10. Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat la frem Unios krav i møte med statens personaldirektør og de tre andre hovedsammenslutningene (LO, YS og Akademikerne).

– Samfunnet skal nå tilbake til normalen. Det må også gjelde lønnsdannelsen. Konsekvensene av det spesielle oppgjøret i fjor forfølger oss inn i årets lønnsoppgjør. I fjor var lønnsveksten i industrien vesentlig høyere enn i staten. Det må få konsekvenser for årets oppgjør, sa Lind under åpningen av forhandlingene.

Partene i det statlige lønnsoppgjøret. Foto: KMD

Unios hovedkrav er reallønnsvekst.

– Vi krever et prosentvis generelt tillegg til alle, fordi det er avgjørende for oss å sikre alle medlemmer reallønnsvekst, sa Lind.

I fjor hadde statsansatte en samlet lønnsvekst på 1,8 prosent, men lønnsveksten for statsansatte utenfor Forsvaret var på bare 1,5 prosent.

– Vi kan ikke få nok et år der det forventes at vi skal sponse opptrappingen av Forsvaret, understreket Guro Elisabeth Lind.

Her er Unio stats krav 1

Lønnsoppgjøret må reflektere ergoterapeuters utdanning, kompetanse og ansvar

Forhandlingssjef Hege Munthe deltar i de digitale forhandlingene på vegne av Ergoterapeutenes medlemmer i staten.

Ergoterapeutene har tidligere i vår fremmet sine krav til lønnsoppgjøret gjennom vår hovedorganisasjon, Unio. Resultatet av forhandlingene må reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn.

Les mer om Ergoterapeutenes krav

Følg lønnsoppgjøret

Partene har frist til midnatt natt til 1. mai for å komme til enighet. Blir det ingen enighet, går oppgjøret videre til Riksmekleren.

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021. Følg også med i sosiale medier.