Virke-enighet-21

Enighet i lønnsoppgjøret for våre medlemmer i Virke

Sammen med de andre Unio-forbundene har vi blitt enige med Virke for de siste overenskomstene i HUK-området.

Kari Tangen var delegasjonsleder for Unios delegasjon i årets Virke-forhandlinger. Daniel Fundingsrud ledet forhandlingene på vegne av Virke. Ergoterapeutenes advokat Berit Førli deltok også i forhandlingene.

Advokat Berit Førlig har representert Ergoterapeutene under forhandlingen.

Forhandlingene gjaldt for Ergoterapeutenes medlemmer landsoverenskomstene (LOK) for Helse og sosiale tjenester.

– Resultatet harmonerer med nivået vi har oppnådd for medlemmene i det sammenlignbare tariffområdet, sier Unios forhandlingsleder i området, Kari Tangen.

– Vi er fornøyde med at man nå har sluttført forhandlingene for de resterende tariffavtalene innfor HUK-området, som innebærer at man er i mål med mellomoppgjøret 2021 i Virke, sier Tangen.

Hovedpunktene i oppgjøret er:

  • Lønnstilleggene for våre medlemmer (gruppe 2 i lønnstabellen) er på mellom 12.100 og 22.000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Dette utgjør et lønnstillegg per dato på i gjennomsnitt ca. 3 prosent.
  • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering får et lønnstillegg på 2,9 prosent av sin egen grunnlønn per 30. april 2021 med virkning fra 1. mai.
  • I tillegg er 1 prosent per 1. oktober 2021 av det sentrale oppgjøret satt av til lokale forhandlinger.

Protokollen kan du lese her

Lønns- og arbeidsforhold i mange kanaler

For å holde deg løpende orientert, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.