Hege Munthe, jakke frontal

Våre krav: Et lønnsoppgjør som må reflektere ergoterapeuters utdanning, kompetanse og ansvar

Ergoterapeutene har nå fremmet sine krav til lønnsoppgjøret gjennom vår hovedorganisasjon, Unio. Resultatet må reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn.

– Våre medlemmer har det siste året jobbet under stort press og fått sin arbeidshverdag satt på prøve, som resten av helsevesenet. Store etterslep i tjenestene har vist at innbyggerne taper funksjon når de ikke får ergoterapi til rett tid, sier forhandlingssjef Hege Munthe i Ergoterapeutene. Dette er inngangen for våre krav til årets lønnsoppgjør i de ulike tariffområdene.

– Vi gikk tapende ut av fjorårets lønnsoppgjør

Den foreløpige rapporten fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsårene viste at våre grupper kom tapende ut av fjorårets lønnsoppgjør.
– Det viser seg at offentlig sektor har vært lojale til den ekstremt nøysomme rammen, mens privat sektor ikke har forholdt seg til den avtalte rammen, slår forhandlingssjefen misfornøyd fast.

Kravene i de fleste tariffområdene er nå oversendt fra Ergoterapeutene til forhandlingsutvalgene i hovedorganisasjonen vår, Unio, som nå skal behandle kravene før de presenteres ovenfor arbeidsgiver i løpet av april.

Teknisk beregningsutvalg: Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor

Kravene i de ulike tariffområdene

Ergoterapeuters lønn og pensjon må utvikles slik at kjøpekraften opprettholdes eller styrkes. Medlemmer i offentlig og privat virksomhet skal ha likeverdige arbeidsbetingelser og tariffavtaler. I hovedsak skal lønnspolitikken baseres på sentrale kollektive tariff- og pensjonsavtaler.

De konkrete kravene i de ulike tariffområdene:

Kravene i Spekter- og Virke-området vil bli presentert for arbeidsgiver på et senere tidspunkt.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør

I oddetallsår er det det som kalles mellomoppgjør. Da er det bare lønn, og ikke hele hovedtariffavtalene/overenskomstene, som skal forhandles.

Ergoterapeutene krever i år at kjøpekraften må styrkes betraktelig for å kompensere for resultatet av lønnsoppgjøret i fjor. Vi ser også behov for å rette opp i lokale skjevheter og krever derfor en pott til lokale forhandlinger.

Følg lønnsoppgjøret

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021