Aina_Skjefstad_Andersen_Oslo_kjennelse

Rikslønnsnemnda ga heller ikke mer i Oslo kommune

I dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Ergoterapeutenes medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor.

– Oslo kommune tar ikke innover seg hvor alvorlig situasjonen er med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte, spesielt i helsetjenesten og i skolen, sier Aina Skjefstad Andersen (bildet).

Hun er forhandlingsleder for Unio Oslo kommune og ledet streiken tidligere i år. Hun er svært skuffet over kjennelsen som nå foreligger, men samtidig ikke overrasket.

– Vi så det samme da nemnda behandlet oppgjøret for KS i forrige uke. Heller ikke der nådde man fram. Erfaringsmessig er det dessverre lite å hente når et oppgjør først havner hos nemnda, sier hun.

Les mer om resultatet på Unios hjemmeside

– Utrolig skuffende

Kampen fortsetter lover forbundsleder Tove Holst Skyer. Her fra streiken tidligere i år.

Rikslønnsnemndas kjennelse er utrolig skuffende, men kampen for ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i Oslo kommune fortsetter, lover forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Sammen med Unio-kollegene våre streiket vi for kunnskap og trygghet. På den måten streiket vi også for kvaliteten i tjenestene i Oslo kommune og for aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester, sier en innbitt forbundsleder.

Derfor streiket vi: Vi streiker for kunnskap og trygghet

Slik ble resultatet

Tilleggene som gis er de samme som øvrige hovedsammenslutninger takket ja til hos Riksmekleren, men virkningstidspunktet er flyttet til streikens slutt 7. juni.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

Lønnstilleggene for våre medlemmer er et prosentvis tillegg på lønnstabell på 3.45 % – minimum kr 16 .500. Dette betyr at de som har en lønn under 478 260 kr får et tillegg på 16500 kr. De som har en lønn over får et tillegg på 3,45 %.

Her er den nye lønnstabellen.

Totalrammen for hele Oslo var beregnet til 2,8 prosent, men med forskjøvet virkningsdato for Unios medlemmer er den samlede rammen for oppgjøret beregnet til å være 2,7 prosent

Her er Rikslønnsnemndas kjennelse

(Se slutningen fra side 22)

Lønnsoppgjør i mange kanaler

For å holde deg løpende orienter om lønnsoppgjøret, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.