w-Tove-5100

Rikslønnsnemnda ga null til våre medlemmer i kommunene

Ergoterapeuter får det samme lønnstillegget som de andre gruppene i offentlig sektor, til tross for storstreik. Her finner du detaljene i rikslønnsnemndas kjennelse, som nå blir gjeldene for våre medlemmer i KS-området (kommunal sektor)

Unio kommunes tydelige krav i årets mellomoppgjør var å se starten på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning. Til tross for storstreik og stor støtte i befolkningen, gikk det ikke slik. Nå har Rikslønnsnemnda fastslått at Ergoterapeutene og resten av Unio kommunes medlemsgrupper får den samme avtalen som lå i skissen til riksmekler.

Unio: Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen

– Utrolig skuffende

Kampen fortsetter lover forbundsleder Tove Holst Skyer. Her fra streiken tidligere i år.

Rikslønnsnemndas kjennelse er utrolig skuffende, men kampen for ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet fortsetter, lover forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Sammen med Unio-kollegene våre streiket vi for kunnskap og trygghet. På den måten streiket vi også for kvaliteten i tjenestene og for aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester, sier en innbitt forbundsleder.

Derfor streiket vi: Vi streiker for kunnskap og trygghet

Slik ble resultatet

Tilleggene som gis er de samme som øvrige hovedsammenslutninger takket ja til hos Riksmekleren, men virkningstidspunktet er flyttet til streikens slutt 4. juni. Også avtalte tillegg i kapittel 3 og 5 blir forskjøvet med en måned og 4 dager.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den gjelder fram til hovedtariffoppgjøret våren 2022.

  • Lønnstilleggene for våre medlemmer (gruppe 2 i lønnstabellen) er på mellom 12.100 og 22.000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Dette utgjør et lønnstillegg per dato på i gjennomsnitt ca. 3 prosent.
  • Ledere som er lønnet i kapittel 4 får et lønnstillegg på 2,9 prosent av sin egen grunnlønn per 4. juni 2021.
  • I tillegg er 1 prosent per 1. oktober 2021 av det sentrale oppgjøret satt av til lokale forhandlinger.
  • På grunn av streiken vil Unios medlemmer få tilleggene lagt til fra 4. juni.

Totalrammen for hele kommunesektoren var beregnet til 2,8 prosent, men med forskjøvet virkningsdato er den samlede rammen for oppgjøret beregnet til å være 2,7 prosent.

Her er Rikslønnsnemndas kjennelse

(Se slutningen fra side 38)

Unio tar virkningstidspunktet til Arbeidsretten

Rikslønnsnemnda har også tatt KS sine påstander om senere virkningstidspunkter i lokale forhandlinger til følge. Dette vil gripe inn i de lokale parters handlingsrom, og er i strid med den etablerte praksisen. Dette vil Unio prøve for Arbeidsretten.

Sentrale tillegg

De sentrale tilleggene som gis fra 4. juni.

Generelt tillegg til ledere

Ansatte i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,9 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2021. Virkningsdato er også her 4. juni.

Lokale forhandlinger

Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 prosent pr. 1. oktober 2021.

Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober. Frist for å melde inn uenighet til sentral
organisatorisk behandling er 1. november.

Ytterligere informasjon om lokale forhandlinger i slutninga fra Rikslønnsnemnda.

Ny garantilønn

Ny garantilønn med virkning fra 4. juni.

Lønnsoppgjør i mange kanaler

For å holde deg løpende orienter om lønnsoppgjøret, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.