barn-besteforeldre-vaffel6103

Velkomment til nettkurset: Ergoterapi til barn og unge!

Modul 1 Samfunnets utfordringer og ergoterapeuters kompetanse.

Denne modulen skal gi et overblikk over samfunnets utfordringer knyttet til barn og unge og hvilken kompetanse ergoterapeuter har til å møte disse. Dette for å bevisstgjøre ergoterapeuter på hvilket mulighetsrom vi har i arbeid med barn og unge.

Det er ca. 180 påmeldte og fortsatt mulighet til å melde seg på.

Se Ergoterapi til barn og unge.