barn-besteforeldre-vaffel6103

Ergoterapi til barn og unge

(under utarbeidelse)

Formålet med kurset er å synligjøre ergoterapeuters kjernekompetanse knyttet til barn og unge. Kurset ønsker å gi økt bevissthet på hvor og hvordan vi kan bidra til økt mestring og deltakelse for barn og unge og trygge ergoterapeuter i sin yrkesutøvelse.

Kurset består av fire moduler. Hver modul meritterer med 6 timer til ergoterapispesialist. 

  • Modul 1. Samfunnets utfordringer og ergoterapeuters kompetanse. Legges ut 15.september 2021.
  • Modul 2: Kartlegging og målsetting. Legges ut 15.november 2021.
  • Modul 3: Intervensjon og evaluering. Legges ut 15.februar 2022.
  • Modul 4: Utvikling av ergoterapitjenesten. Legges ut 15. mai 2022.

Målgruppe:        Medlemmer av Ergoterapeutene  

Nettkurs med digitale/fysiske nettverksgrupper 

Påmelding via kurskalenderen. 

Kurset er gratis