barn-besteforeldre-vaffel6103

Ergoterapi til barn og unge

Kurset er et ledd i strategien – ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Formålet med kurset er å synligjøre ergoterapeuters kjernekompetanse knyttet til barn og unge. Kurset ønsker å gi økt bevissthet på hvor og hvordan vi kan bidra til økt mestring og deltakelse for barn og unge og trygge ergoterapeuter i sin yrkesutøvelse.

Kurset består av fire moduler. Hver modul meritterer med 6 timer til ergoterapispesialist. 

Kursopplegg

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • litteratur  (individuelt)
  • videoforelesninger lagt ut på kursets hjemmeside (individuelt)
  • refleksjonsoppgaver som skal løses i fysiske eller digitale nettverksgruppemøter

Kurset bygger ditt ergoterapifaglige nettverk

Mange ergoterapeuter jobber alene, og nettverksgrupper gir mulighet for faglige diskusjoner, noen å dele erfaringer og løsninger med, bygge nettverk. 

Deltakerne vil blir delt inn i grupper på ca. 5 deltakere. Kun medlemmer av Ergoterapeutene får delta i nettverksgrupper. Som hovedregel vil gruppene dannes etterhvert som påmeldingene kommer. Det vil si at gruppene vil kunne ha deltakere fra ulike områder og nivå i helsetjenesten. Det gir rom for brede faglige nettverk. Det er imidlertid mulig for kollega-grupper å delta på kurset sammen dersom dette presiseres i merknadsfeltet i påmeldingen. Hver gruppe skal ha en kontaktperson som har ansvar for å kalle inn til første møte og rapportere inn hvem som har deltatt. Noen deltakere har avklart med arbeidsgiver at nettverksgruppemøter kan tas i arbeidstiden, helt eller delvis. I påmeldingen blir alle spurt om dette. Da er det lettere for kontaktpersonen å finne tid for møtet som passer for alle. Det bør tilstrebes å finne en tid alle kan delta, enten fysisk eller digitalt. 

Det anbefales at nettverksgruppene avvikles før neste modul legges ut, men dette er ikke noe krav. 

Det må settes av tid til individuell forberedelse gjennom litteratur og forelesninger før møtet med refleksjon avholdes.

Meritterende kurs – Bli ergoterapispesialist!

Forelesningene vil bli liggende ute på vår hjemmeside. Men det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist. 

Kontaktpersonen i gruppa rapporterer inn deltakere i en lenke de vil få tilsendt.

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. 

Det er stor fleksibilitet. Du kan melde deg på hele kurspakken, enkelt moduler og hoppe av underveis hvis du vil. Godkjenningen gjelder per modul. Ved gjennomføring av alle de 4 modulene vil du få godkjent 24 timer som meritterende til ergoterapispesialist. 

Påmelding via kurskalenderen. 

Kurset er gratis