barn-besteforeldre-vaffel6103

Modul 4. Utvikling av ergoterapitjenesten ligger nå åpen.

I denne modulen ønsker vi å inspirere til refleksjon rundt tjenesteutvikling på egen arbeidsplass .

Ergoterapeuters kjernekompetanse er et viktig for barn og unges deltakelse og inkludering. Mange kjenner ikke til hva ergoterapeuter kan bidra med i tjenester til barn og unge. Her ønsker vi å inspirere til refleksjon rundt tjenesteutvikling på egen arbeidsplass ved å vise eksempler på hvordan andre har utviklet ergoterapitjenester for barn og unge.

Modul 4.Utvikling av ergoterapitjenesen.

Påmelding via kurskalenderen