bestefar-ungdom2963

Ergoterapeutene vil gratulere våre nye spesialister!

I 2022 ble det totalt godkjent 11 spesialister , 1 førstegangssøknad og 10 fornyet sin søknad.

Ergoterapeutene har den glede å gratulere våre nye spesialister og samtidig gratulere arbeidsgiver med en medarbeider som har fått tittelen ergoterapispesialist. En ergoterapispesialist har avansert kunnskap om ergoterapi og en styrking innen spesialistområdet. Mer om ordningen og kriteriene.

Ny søknad

 • Barns helse – Monica Skadsem

Fornyet godkjenning:

 • Allmennhelse – Elin Svendsen
 • Allmennhelse – Trude Krogsvold
 • Barns helse – Tone Mjøen
 • Eldres helse – Irmelin Smith Eide
 • Folkehelse – Eli Nordvik
 • Psykisk helse – Tore Bonsaksen
 • Somatisk helse – Elisabeth Olaug STRAND
 • Somatisk helse – Inger Helen Bolstad
 • Somatisk helse – Monica Helen Risvik Buseth
 • Somatisk helse – Trine Bathen

Se oversikt over alle 171 godkjente ergoterapispesialister.

Takk for innsatsen

Ergoterapeutene vil takke spesialistkomiteene og rådet for innsatsen. Det legges ned et stort frivillig arbeid i behandling og godkjenning av ergoterapeuters spesialistkompetanse.

Komiteene er sammensatt av ergoterapeuter som har utmerket seg innen det aktuelle fagområdet, fortrinnsvis ergoterapispesialister. Lederne i spesialistkomiteene utgjør spesialistrådet.

Spesialistkomiteer og råd for Landsmøteperioden 2020 – 2023