bestefar-ungdom2963

Ergoterapeutene vil gratulere våre nye spesialister!

I 2021 ble det totalt godkjent 20 ergoterapispesialister, 7 nye søknader og 13 fikk fornyet sin spesialistgodkjenning.

Ergoterapeutene har den glede å gratulere vår nye spesialister og samtidig gratulere arbeidsgiver med en medarbeider som har fått tittelen ergoterapispesialist.

En ergoterapispesialist har avansert kunnskap om ergoterapi og en styrking innen spesialistområdet. Mer om ordningen og kriteriene.

Nye søknader:

 • Kristin Schewe Loxley Somatisk helse
 • Liv Elisabeth Hinderaker Somatisk helse
 • Ragnhild Nilsen Somatisk helse
 • Torfinn Jensen Somatisk helse
 • Ida Dørstad Somatisk helse
 • Marcus Kessner Somatisk helse
 • Eline Kordt Somatisk helse

Fornyet godkjenning:

 • Bodil Karin Romsaas Allmennhelse
 • Elisabeth Hasselknippe Arbeidshelse
 • Hanne Kristin Tuntland Eldres helse
 • Carina Ryssdal Psykisk helse
 • Lene Jensen Psykisk helse
 • Rønnaug Stensrud Psykisk helse
 • Toril Smaaberg Psykisk helse
 • Gry Kristiansen Somatisk helse
 • Berit Widerøe Njølstad Somatisk helse
 • Linda Sørensen Somatisk helse
 • Terese Aglen Somatisk helse
 • Toril Beate Røssvoll Somatisk helse
 • Unni Tangen Somatisk helse

Se oversikt over alle godkjente ergoterapispesialister.

Takk for innsatsen

Ergoterapeutene vil takke spesialistkomiteene og rådet for innsatsen. Det legges ned et stort frivillig arbeid i behandling og godkjenning av ergoterapeuters spesialistkompetanse.

Komiteene er sammensatt av ergoterapeuter som har utmerket seg innen det aktuelle fagområdet, fortrinnsvis ergoterapispesialister. Lederne i spesialistkomiteene utgjør spesialistrådet.

Spesialistkomiteer og råd for Landsmøteperioden 2020 – 2023