barn-besteforeldre-vaffel6103

Modul 3. Ergoterapi til barn og unge -Intervensjon og evaluering ligger nå åpnet.

Denne modulen gir eksempler på ergoterapeuters aktivitetsbaserte intervensjoner.

Ergoterapiprosessen tar utgangspunkt i barnets aktivitetsmål. Valgt intervensjon må bygge på kartlegging av ressurser og utfordringer barnet opplever. Det er viktig å evaluere både under og ved avslutning av intervensjon.

Modul 3. Intervensjon og evaluering.

Påmelding via kurskalenderen