NY-bilkj├©ring2639

Helsekrav til førerkort – regelverk og retningslinjer

Her finner du aktuelle lover, forskrifter og veiledere som er relevante for ergoterapeuter å vurdere.

Det finnes flere lover og forskrifter som er viktig for ergoterapeuter å ha oversikt over i førerkortsaker. Dette gjelder særlig i møte med personer med kognitiv svikt og førlighetssvekkelser/sensomotoriske utfall.

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkortvurdering