NY-bilkj├©ring2639

Ergoterapeuters kjernekompetanse og rolle

Veilederen skal tydeliggjøre ergoterapeuters rolle og kompetanse ved vurdering av helsekrav til førerkort.

Ergoterapeuters kjernekompetanse og førerkortvurdering

Ergoterapeutenes kjernekompetanse om person, aktivitet og omgivelser, og samspillet mellom disse, er et nødvendig bidrag i den tverrfaglige vurderingen av helsekravene til førerkort.

Ergoterapeuter kartlegger og vurderer komplekse aktiviteter i hverdagen og kan sette motoriske og kognitive utfordringer i sammenheng med bilkjøring.

Ergoterapeuters aktivitetsbaserte forståelse ved vurdering av helsekravene gir en mer helhetlig vurdering. 

Ergoterapeuters kjernekompetanse og førerkortvurdering

Ergoterapeuters rolle

Ergoterapeuters rolle er å være rådgivende for helsepersonell med meldeplikt, og skal legge fram resultater fra kartlegging som er relevant for vurdering av helsekrav til førerkort. Det er lege, psykolog og optiker som er pålagt meldeplikt i førerkortsaker.

Hvilken rolle en har avhenger av hvor ergoterapeuten jobber, tilgang til andre faggrupper, teamets sammensetning og hvor i prosessen en møter føreren. Ergoterapeuter som jobber i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten kan ha en sentral rolle i vurdering av helsekrav til førerkort, etter henvisning fra lege på sykehus eller fastlege.

Ergoterapeuters rolle i vurdering av helsekrav er sentral i mange land. I Norge er dette et område under utvikling og ergoterapeuter opplever i økende grad å være involvert i problemstillinger knyttet til bilkjøring.

Ergoterapeuters rolle ved vurdering av helsekrav

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkort