bil-2638-1

Digitalt kurs – Ergoterapeuter og førerkortvurdering

Kurset består av to moduler. Nordiske ergoterapeuter kan delta på kurset og medlemmer av de nordiske forbundene får medlemspris på våre kurs.

Ergoterapeuter og førerkortvurdering er utviklet av Ergoterapeutene i samarbeid med ergoterapeuter ved Sunnaas sykehus og utviklere av P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability) i Sverige.

Alt undervisnings materiell vil bli tilgjengelig på en lukket hjemmeside; videoforelesninger, litteratur til forberedelse, øvingsoppgaver individuelt og i grupper. I tillegg vil det bli arrangert livearrangement med utgangspunkt i øvingsoppgaver.

Modul 1. Ergoterapeuter og førerkortvurdering.

Med forbehold om mindre endringer.

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.

Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende, for å melde seg på modul 2 om Praktisk kjørevurdering og P-Drive.

Tema:

 • Ergoterapeuters kjernekompetanse og rolle
 • Aldring og sykdommers effekt på bilkjøring
 • Helsekrav til førerkort og, regelverk og retningslinjer
 • Vurdering av trafikkrelevante kognitive funksjoner
 • Vurdering av førlighet.
 • Intro til praktiske vurderinger og aktivitetsanalyse

Kurset er meritterende for spesialistordningen med 21 timer som ergoterapifaglig kurs.

Oppstart 8. mars 2024 Kurs-siden åpnes og deltakerne får lenke og tilgang til kurset.

Oppbygging:

Kursdeltakerne får gjennom litteratur, videoforelesninger, praktiske øvelser individuelt og grupper samt 3 livearrangement à 2 timer på Teams der deltakerne møter foreleserne.

Forarbeid: lese litteratur og se videoforelesninger.

 1. «Livearrangement» på Teams 18.mars 2024 klokken 15.00 – 17.00
 2. «Livearrangement» på Teams 15.april 2024 klokken 15.00 – 17.00
 3. «Livearrangement»på Teams 29.april 2024 klokken 15.00 – 17.00

Nærmere informasjon kommer senere.

Pris for medlemmer kr. 2 500 ,-, tillitsvalgte kr. 1 500 ,-. ikkemedlemmer kr. 5 000 ,-.

Deltakerne får kursbevis for gjennomført kursmodul.

Påmeldingsfrist: 1. februar 2024

Avmeldingsfrist: 1. februar 2024

Påmelding i kurskalender

Modul 2. Praktisk kjørevurdering og P-Drive

Med forbehold om mindre endringer.

Denne modulen gir kursdeltakerne en innføring i praktisk kjørevurdering og opplæring i bruk av P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability). P-Drive er en standardisert observasjonsprotokoll som brukes i praktisk kjøretest for å analysere bilkjøring som aktivitet, og personens utførelse.

P-Driver er forsket på og funnet valid og reliabelt i forhold til personer med slag, demens og mild kognitiv funksjonsnedsettelse.

Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende.

Faglig ansvarlig for kurset er utviklerne av instrumentet Ann-Helen Patomella, dosent og lektor i Arbetsterapi ved Karolinska Institutet og Helena Selander, ved Göteborgs Universitet og senior forsker ved VTI, – samt bidrag eksperter fra blant annet Sunnaas Sykehus.

Innhold:

 • Introduksjon til praktisk kjørevurdering, formål, innhold og oppbygging.
 • Praktisk kjørevurdering – Gullstandarden og rollefordeling.
 • Teori og bakgrunn for P-Drive.
 • Gjennomgang av instrumentet og vurderinger.
 • Formidling av resultat
 • Om kalibrering

Modulen er meritterende for spesialistordningen med 30 timer som ergoterapifaglig kurs.

Oppstart 25. september 2024. Deltakerne får lenke og tilgang til kurset.

Oppbygging:

Kursdeltakerne får en innføring i praktisk kjørevurdering og opplæring i bruk av P-Drive . Gjennom litteratur, videoforelesninger, praktiske øvelser individuelt og grupper samt fire livearrangement à 2 timer på Teams der deltakerne møter foreleserne.

Forarbeid: lese litteratur og se videoforelesninger.

 1. Livearrangement 21. oktober 2024, kl. 15.00 – 17.00, Introduksjon og praktiske oppgaver.
 2. Livearrangement 11.november 2024, kl. 15.00 – 17.00, Eksempler på trafikksituasjoner og standardisering av kjøreruter og instruksjon -samt diskusjon.
 3. Livearrangement 25. november 2024, kl. 15.00 – 17.00, Gjennomgang av P-Drive instrumentet og spørsmål fra deltakerne.
 4. Live arrangement 2. desember 2024, kl. 15.00 – 17.00, Veien videre, kalibrering oppsummering evt. svar på spørsmål.

Påmeldingsfrist: 1. September 2024.

Pris for medlemmer kr. 3 500,-, tillitsvalgte kr. 1 750,- og ikkemedlemmer kr. 7000,-.

P-Drive manualen er inkludert i kursavgiften.

Deltakerne får kursbevis for gjennomført kursmodul.

Påmelding i kurskalenderen

Kalibrering

Etter det første året med vurderinger, vil deltakerne har mulighet for kalibrering og kalibreringssertifikat med ytterligere 15 timer meritterende til spesialistordningen. Pris : 1 000,- NOK. Frist for innlevering av kalibrering juni 2025. Kartlegginger sendes til Ann-Helen Patomella ann-helen.patomella@ki.se