bil-2638-1

Digitalt kurs: Ergoterapeuter og førerkortvurdering

Kurset består av to moduler, begge med innlogging via Teams.
Nordiske ergoterapeuter kan delta på kurset og medlemmer av de nordiske forbundene får medlemspris på våre kurs.

Ergoterapeuter og førerkortvurdering er utviklet av Ergoterapeutene i samarbeid med ergoterapeuter ved Sunnaas sykehus og utviklere av P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability) i Sverige. 

Alt undervisnings materiell vil bli tilgjengelig på en lukket hjemmeside; videoforelesninger, litteratur til forberedelse, øvingsoppgaver individuelt og i grupper. I tillegg vil det bli arrangert livearrangement med utgangspunkt i øvingsoppgaver.

Modul 1. Ergoterapeuter og førerkortvurdering.  

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.

Tema:

  • Ergoterapeuters kjernekompetanse og rolle
  • Aldring og sykdommers effekt på bilkjøring
  • Helsekrav til førerkort og, regelverk og retningslinjer
  • Vurdering av trafikkrelevante kognitive funksjoner
  • Vurdering av førlighet.
  • Om praktiske vurderinger og aktivitetsanalyse

Kurset er meritterende for spesialistordningen med 15 timer som ergoterapifaglig kurs.

Oppstart 15.september 2021. Deltakerne får lenke og tilgang til kurset.

I slutten av september 2021 vil det bli arrangert et «Livearrangement», der forelesere og kursdeltakerne møtes på Teams.

Pris for medlemmer kr. 2 000,-, tillitsvalgte kr. 1 000,-. ikkemedlemmer kr. 4 000,-.

Deltakerne får kursbevis for gjennomført kursmodul.

Påmeldingsfrist 1. september.

Avmeldingsfrist 30.august.

Påmelding i kurskalender

Modul 2. Praktisk kjørevurdering og P-Drive

Denne modulen gir kursdeltakerne en innføring i praktisk kjørevurdering og opplæring i bruk av P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability). P-Drive er en standardisert observasjonsprotokoll som brukes i praktisk kjøretest for å analysere bilkjøring som aktivitet, og personens utførelse.

P-Driver er forsket på og funnet valid og reliabelt i forhold til personer med slag, demens og mild kognitiv funksjonsnedsettelse. Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering».

Modulen er meritterende for spesialistordningen med
30 timer som ergoterapifaglig kurs.

Oppstart 15.mars 2022. Deltakerne får lenke og tilgang til kurset.

Det vil bli arrangert et oppstarts og et oppsummerings «Live arrangement», der forelesere og kursdeltakerne møtes på Team. Dato for disse arrangementene kommer senere

Pris for medlemmer kr. 3 000,-, tillitsvalgte kr. 1 500,- og ikkemedlemmer kr. 6 000,-. P-Drive manualen er inkludert i kursavgiften.

Deltakerne får kursbevis for gjennomført kursmodul.

Påmelding i kurskalenderen

Kalibrering

Etter det første året med vurderinger, vil deltakerne har mulighet for kalibrering og kalibreringssertifikat med ytterligere 15 timer meritterende til spesialistordningen.