NY-bilkj├©ring2639

Ergoterapeuters vurdering

Ergoterapeuter er en sentral yrkesgruppe når helsekrav til førerkort skal vurderes.

Ofte samarbeider ergoterapeuter med leger, og/eller i tverrfaglige team ved behov for mer komplekse vurderinger.

Vurdering av helsekravene for førerkort er en helhetsvurdering der alle relevante momenter trekkes inn. Kognitiv funksjon, fysisk funksjon, tidligere kjøreerfaring, personlighetsmessige faktorer og sykdomsinnsikt er temaer i vurderingen.

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkortvurdering