– Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg var offentlig sektor skåret til beinet. Da trykket økte, ble det tydelig at bemanningen var for dårlig. Det viser Unios tillitsvalgtundersøkelse som ble lagt frem før helga.

Pandemien har fått store konsekvenser for Unios medlemsgrupper, viser den store spørreundersøkelsen fra Unios koronautvalg. Unios nestleder Silje Naustvik leder utvalget. Foto: NSF

– Nå må vi ha lært at god bemanning og nok kompetanse i samfunnskritiske yrker er viktig når en pandemi skal bekjempes. Det sier lederen av Unios koronautvalg, Silje Naustvik.

Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering har innhentet erfaringer fra 2500 tillitsvalgte i alle deler av velferdsferdstjenestene.

Fafo har gjennomført spørreundersøkelsen. Den handler blant annet om arbeidsforholdene i helsevesenet, skoler, barnehager og i politiet under koronapandemien. Undersøkelsen ble gjennomført i januar og februar 2021.

Les hele rapporten her

Gjenkjennbart for Ergoterapeutene

Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer kjenner igjen tilbakemeldingene som de Unio-tillitsvalgte har gitt i undersøkelsen. Bemanningen var definitivt for dårlig da pandemien kom. ergoterapitjenestene hadde stort omfang av ventelister før pandemien, nå har de blitt enda lengre. Ergoterapeuter ble omdisponert til både smittesporing, hjemmetjenester og informasjonskanaler, og det har gitt sine konsekvenser.

– Etterslepet har medført en kraftig økning i ventelister, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Etterslepet har medført en kraftig økning i ventelister, med inntil ti måneders ventetid i flere kommuner. Når innbyggerne ikke får ergoterapi til rett tid, taper de funksjon mens de venter. Det er selvfølgelig verst for den det gjelder, som får større behov enn på henvisningstidspunktet, men det øker også belastningen på mer omfattende og kostbare tjenester innen pleie- og omsorg og spesialisthelsetjenesten, sier Tove Holst Skyer.

Dette sier Unios tillitsvalgte

Tilbakemeldingene i Unios tillitsvalgtundersøkelse er klare

  • Tre av fire (76 prosent) svarer at planlagte oppgaver har blitt satt på vent som følge av pandemien.
  • En av fire (24 prosent) opplever mangel på kvalifiserte ansatte.
  • En av fem (20 prosent) svarer at endringer på arbeidsplassen som følge av pandemien har påvirket medlemmenes helse (fysiske eller psykiske) negativt i stor eller svært stor grad. 49 prosent svarer at det i noen grad har påvirket helsen negativt.
  • Tre av ti (30 prosent) svarer at de har medlemmer som enten har sluttet eller blitt sykemeldt på grunn av merbelastninger i jobben under pandemien.
  • To av tre (67 prosent) svarer at de har medlemmer som har vært i karantene.

Les mer om undersøkelsen på Unios hjemmesider

Befolkningen lever fortsatt med konsekvensene

– Undersøkelser som Helsetilsynet har gjort i samarbeid med brukerorganisasjonene, dokumenterer konsekvensene som våre medlemmer har opplevd i praksisfeltet, sier Tove Holst Skyer. Tjenester har uteblitt, funksjon har gått tapt og det har gitt ekstra stor belastning for pårørende.

Ergoterapeuter har kompetanse som er helt nødvendig i kommunene, derfor er vi også en lovpålagt profesjon.
– Å omdisponere ergoterapeuter gir dermed sine konsekvenser, og det vil ta lang tid å få bukt med etterslepet i tjenestene. Foreløpig har vi ikke sett noen styrking av bemanningen, slik at etterslepet kan hentes inn igjen, slår forbundslederen fast

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19