Tove-050276

Tillitsvalgte må også #Semuligheter

Forbundsleder Tove Holst Skyer er støttespiller for kampanjen #Semuligheter som skal rette søkelyset mot utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen. Hun oppfordrer tillitsvalgte til å ta en aktiv rolle. Det gjør Unio-tillitsvalgt og ergoterapeut Kamilla Lemb Herbjørnsen.

– Jeg er opptatt av at medlemmer og tillitsvalgte som deltar i rekrutteringsarbeid skal se hvordan ergoterapikompetansen også her kan brukes til å skape «Aktivitet og deltakelse for alle», som jo er visjonen vår, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Lese om tillitsvalgtes rolle i ansettelsessaker i vår Håndbok for tillitsvalgte.

Digitale jobbsøkeverktøy må være tilgjengelige

– I digitalisering av jobbsøkeprosesser har jeg vært tydelig på at vi i NAV må ha gode alternativer for de som ikke mestrer å søke digitalt, sier Unio-tillitsvalgt i NAV og forbundsstyremedlem i Ergoterapeutene, Kamilla Lemb Herbjørnsen.

Unio-tillitsvalgt og forbundsstyremedlem i Ergoterapeutene, Kamilla Lemb Herbjørnsen.

Hun peker på at dette med BankID kan være en utfordring. Det samme gjelder flyktninger og innvandrere som ofte behersker digitale løsninger på nett dårlig.

Det økte digitale kravet i offentlig sektor gjør skillet på brukere større.
– Når vi snakker om digitalisering vil dette gjøre det lettere for svært mange, men jeg er alltid tydelig på at vi må sikre gode alternativer for den gruppen som faller utenfor, sier Kamilla.

Universell utforming er nødvendig for noen – bra for alle

Kamilla Lemb Herbjørnsen forteller også hvordan hun i ulike sammenhenger bidrar inn i diskusjoner rundt universell utforming av tjenestene.
– Det er mange som snakker om universell utforming som noe spesielt, for de som ikke «mestrer». Jeg må av og til minne både tillitsvalgtkollegaer, direktører og andre om at universell utforming ikke er for de «spesielle», men skal bedre brukeropplevelsen for oss alle.

Hjemmekontorets muligheter

En direkte konsekvens av koronapandemien og NAVs bruk av hjemmekontor i stor utstrekning, er de positive konsekvensene for hverdagen til kronikere som jobber i NAV.
– Medlemmer med en gradert uføretrygd føler at de mestrer jobb bedre når de får jobbe hjemmefra.

Det har vært mye fokus på de dårlige arbeidsmiljøkonsekvensene av hjemmekontor, som selvsagt er viktige, men det er også viktig å trekke frem de gode, sier Kamilla.

Ergoterapeuter ser muligheter og ikke begrensninger

Kamilla opplever som tillitsvalgt og NAV-ansatt at det grovt sett er to ytterpunkter i tilnærmingen til kolleger: De som på den ene siden ser begrensningene som ligger i for eksempel rammeverk som lover og regler. På den andre siden de som ser mulighetene innenfor disse rammene.
– Jeg tenker at ergoterapeuter har en stor fordel ved at vi er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser, sier Kamilla Lemb Herbjørnsen.

For brukere har jeg stor tro på at det er et mye bedre utgangspunkt for å lage seg gode mål, som de har tro på, fremfor atr jeg skal begrense tankegangen med alt som ikke går.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19