Korona

Korona-pandemien og Ergoterapeutenes hjemmesider

Informasjonstrykket har vært stor i kjølvannet av Korona-pandemien og de inngripende begrensninger som er gjort både på arbeids- og samfunnsliv. Her finner du en oversikt over aktuelle saker på våre nettsider