Trude Thue

Møt ergoterapeuten Tonje som ser jobbmuligheter for personer med psykoselidelser – også under pandemien

– Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser. Det var derfor lett for meg, som leder for landets ergoterapeuter, å si ja til å bli støttespiller for kampanjen «Se muligheter», sier forbundsleder i Ergoterapeutene Tove Holst Skyer. Her kan du møte Tonje, en av dem.

I denne artikkelen kan du lese mer om kampanjen, Se muligheter og hvordan ergoterapeut Tonje Kathrine Kretschmer Thue, på Oslo Universitetssykehus, (OUS) arbeider med å se jobbmuligheter for personer med psykoselidelser.

Hva er #Semuligheter?

#Semuligheter er en kampanje for å rette søkelyset mot utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen.

Forbundsleder Tove Holst Skyer er utpekt av Unio som en av støttespillerne til kampanjen. Her deltar vi sammen med en rekke andre aktører i samfunns- og arbeidsliv.

– Som ergoterapeuter bidrar vi til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser, forteller forbundsleder Tove Holst Skyer.

Forbundsleder Tove Holst Skyer er er støttespiller og ambassadør for kampanjen #Semuligheter.

– Det er derfor med stor glede jeg kan trekke frem arbeidet som ergoterapeut Tonje Kathrine Kretschmer Thue, på OUS og andre ergoterapeuter som jobber med IPS (Individuelle jobbstøtte) gjør for å se muligheter for personer som har et vanskelig utgangspunkt, sier en stolt forbundsleder.

Svært gode resultater med IPS på OUS

Individual Placement and Support (IPS) eller Individuell jobbstøtte på norsk, er en modell utviklet for å hjelpe personer med psykoselidelser ut i det ordinære arbeidslivet. Modellen brukes etter hvert for svært mange ulike psykiske plager og er utbredt i både NAV og helsevesenet.

Siden oppstart i januar 2018 og frem til oktober 2020, har vi mottatt 106 henvisninger. Så langt er 43 % formidlet til ordinært lønnet arbeid (10 % – 100 % stillingsbrøk). I tillegg er 8 % i eller har fullført utdanning, forteller ergoterapeut og jobbspesialist Tonje Kathrine Kretschmer Thue som jobber ved seksjon for tidlig psykosebehandling (TPB) i Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) ved Oslo universitetssykehus.

Gode resultater til tross for pandemien

Resultatene har vært opprettholdt til tross for Covid-19 pandemien. Dette er svært gode tall med tanke på at det på landsbasis kun er mellom 5 – 10 % i schizofreni-spektrumgruppen som faktisk er i ordinært lønnet arbeid.

Illustrasjonsfoto

– Pandemien har gitt oss noen utfordringer. Vi har likevel arbeidet for at tilbudet vårt skal være så lite berørt av pandemien som mulig, forteller Thue, selv om virksomheten til mange arbeidsgivere som de samarbeider med selvfølgelig har vært berørt.

Arbeid for alle! Om arbeidet og resultatene på OUS

Hva er viktig for deg?

Som alle gode ergoterapeuter starter Tonje med å spørre arbeidssøkerne om hva som er viktige aktiviteter i livet deres, og hvordan de vil delta.

– Man kan ikke dømme folk ut fra eventuelle hull i CVen. Ved at vi tar utgangspunkt i det som er viktig for dem får arbeidsgiverne svært motiverte, dedikerte og pliktoppfyllende ansatte, forsikrer jobbspesialisten.

Arbeid er helsefremmende og en viktig del av vår identitet

Ergoterapeuter gjør arbeid
mulig for enda flere, og bidrar
gjennom dette til økt
arbeidsdeltakelse og et
bærekraftig samfunn.

Arbeid fremmer helse, og arbeidslivet må bli tilgjengelig for enda flere. Alt for mange står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette er en stor belastning for den enkelte, det medfører utgifter for samfunnet i form av trygdeytelser, samtidig som vi går glipp av kompetanse og arbeidskraft.

– Stillingene må på ingen måte være fulltidsstillinger, for at de skal være helsefremmende forteller ergoterapeut og jobbspesialist Tonje Kathrine Kretschmer Thue. Jobben er en viktig del av vår identitet, og når vi møter nye mennesker spør vi hvor de jobber, men ikke hvor stor stillingsprosent de har.

Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid.

Målgruppe

IPS tilbys hovedsakelig mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker deltakelse i arbeidslivet. Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen, og jobbspesialister er en integrert del av behandlingsteamet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS)

  1. Målet er ordinær, lønnet jobb
  2. Deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
  3. Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  4. Jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
  5. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
  6. Jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
  7. Systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
  8. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

Les mer om IPS på NAVs hjemmesider

Som ergoterapeuter bidrar vi til deltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19