Beskåret forside fra Ergoterapi og koronapandemien

Ergoterapi, Ergoterapeutene og koronasituasjonen

Tiltagende smittetrykk og strengere smittevernsbegrensninger medfører at medlemmer og tillitsvalgte opplever enda større belastning i sin arbeidshverdag. Her er noen ressurser med på veien.

I en situasjon der vi trodde at vi nærmet oss en normaltilstand igjen, både i samfunnet og i helse- og velferdstjenestene, har vi de siste ukene blitt minnet om at koronapandemien ikke er over. Det har konsekvenser både for medlemmer, tillitsvalgte og arrangementene til forbundet.

Ingen begrensninger i lov og avtaleverket

Forhandlingssjef Hege Munthe

I 2020 gjorde Ergoterapeutene og de andre Unio-forbundene avtaler med de ulike arbeidsgiverorganisasjonene om spesielle regler for den spesielle situasjonen man da stod i.
– Det er viktig å huske på at bestemmelsene i hovedavtalene, hovedtariffavtalene og andre avtaler, nå gjelder uten begrensninger, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Hun minner om at dette innebærer at reglene for medbestemmelse ved behov for endringer i virksomhetene fortsatt gjelder som normalt.
– Jeg vil si at et godt samarbeid lokalt nå er viktigere enn noen gang, sier forhandlingssjefen

Ergoterapi og koronapandemien

Dokumentet Ergoterapi og koronapandemien

Dokumentet «Ergoterapi og koronapandemien» inneholder råd til ergoterapeuter, som kan benyttes i lokale vurderinger og i argumentasjon, for å sikre at ergoterapeuters kjernekompetanse ikke blir nedprioritert i tider med nettopp stort behov for rehabilitering.

Råd av både faglig og etisk karakter

Dokumentet inneholder råd til ergoterapeuter, og rådene er av både faglig og etisk karakter
– Dokumentet kan benyttes i lokale vurderinger og i argumentasjon for å sikre at ergoterapeuters kjernekompetanse ikke blir nedprioritert i tider med stort behov for rehabilitering, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer.

Mer om dokumentet

Koronapandemien øker behovet for rehabilitering 

Dokumentet belyser problemstillinger knyttet til prioriteringer generelt og til rehabilitering spesielt. Problemstillingene er knyttet både til personer som har vært syke med Covid-19, og til personer med behov for rehabilitering av andre grunner.

– Rehabilitering har vært nedprioritert under koronapandemien, og det gjør det enda mer utfordrende når rehabilitering heller ikke var høyt prioritert før pandemien, påpeker forbundslederen.  

I 2020 så vi at brukere og pasienter som ventet på tjenester, tapte funksjon og i større grad fikk behov for hjemmetjenester og spesialisthelsetjenester.
– Slik må det ikke bli igjen. Det er avgjørende at ergoterapeuter får utføre sine ordinære oppgaver, for å dempe presset på andre deler av helsetjenestene, insisterer forbundslederen.  

– Rehabilitering har vært nedprioritert under koronapandemien, og det gjør det enda mer utfordrende når rehabilitering heller ikke var høyt prioritert før pandemien, påpeker forbundsleder Tove Holst Skyer.  

Ergoterapeutenes arrangementer i 2022

Alle arrangementene til forbundet blir naturligvis gjennomført i tråd med de smittevernsbegrensningene som til enhver tid gjelder.

Dette gjelder i første omgang grunnkurset i januar og de tariffpolitiske konferansene i regionene.
– Grunnkurs 1 gjennomfører vi i utgangspunktet som tenkt som et fysisk kurs, sier forhandlingssjef Hege Munthe. Når det gjelder de tariffpolitiske konferansene vil det være det enkelte regionstyre som bestemmer hvordan disse skal arrangeres.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19