UNIO_Ragnhild_Lied

Koronasmitte kommer inn under yrkesskadereglene

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i Folketrygden, så ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomiske rettigheter.

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i Folketrygden, så ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomiske rettigheter.

– Helsepersonell og andre som står i første linje for å bekjempe koronaviruset får en trygghet og en forsikring om at de får erstatning om de får varige skader etter den store jobben de gjør for samfunnet. Det er gledelig og på sin plass, sier Ragnhild Lied, Unios leder.

Bedre økonomisk vern

De som jobber i alle tjenestene som holder smitte unna flest mulig får nå et bedre, økonomisk vern. Helsepersonell er en stor gruppe, men også mange andre er i første linje for å bekjempe koronaepidemien. De gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre.

-Det må være en selvfølge at varige men eller død som følge av koronaviruset sidestilles med annen type yrkesskader som utløser rett til erstatning, sier Ragnhild Lied.

Mer informasjon på Unios hjemmesider.

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19