Hege Munthe frontal, alvorlig med skygge

Innledende forhandlinger gjennomført i Spekter

Unio og Spekter gjennomførte onsdag de innledende forhandlingene i Spekterområdet. Dette er første del av årets forhandlinger for medlemmene våre i dette tariffområdet. I denne delen av forhandlingen forhandles det ikke lønn for Unios del, men det er satt frister for lokale forhandlinger for områdene 1-9, 11 og 12.

De lokale forhandlingene kan nå starte opp og de skal i område 2 til 9, 11 og 12 være sluttført innen 5. mai kl. 15.00. Det settes ingen frist for å be om bistand, men partene forutsetter at det lokalt bes om bistand når det er behov for det, jf. Hovedavtalen. For overenskomstområde 1 Kultur er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.

– Til tross for de noe knappe fristene har vi forventninger til at det til tross for noe knappe frister, gjennomføres reelle forhandlinger i virksomhetene, sier forhandlingsleder i Ergoterapeutene Hege Munthe.

Når det gjelder forhandlingene for våre medlemmer ved Valnesfjord Helsesportsenter holdes i disse utenfor områdeinndelingen og har frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.

Helseforetakene

Når det gjelder helseforetak (område 10) samt sykehus med driftsavtale (område 13) fastsettes frister for de lokale forhandlingene senere.

Norsk Sykepleierforbund har avtalt forbundsvise forhandlinger (A2) med Spekter-Helse 6. mai i område 10 og 13, og Ergoterapeutene vil tradisjonelt gjennomføre forhandlinger etter dette.

Protokollen fra forhandlingene

Her er protokollen

Følg lønnsoppgjøret

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021