KantineP6010260c

Ergoterapi og arbeidshelse

Alt for mange står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Arbeidsdeltakelse har stor effekt på den enkeltes identitet og helse, og er et virkemiddel for å motvirke fattigdom og sosiale ulikheter. I tillegg går samfunnet glipp av kompetanse og arbeidskraft.

Fakta

Eksempler på arenaer og stillinger:

Inkluderer ergoterapi innen arbeidsdeltakelse innebærer blant annet: arbeidsrehabilitering, arbeidstrening og arbeidstilrettelegging, herunder tilbud i NAV, bedriftshelsetjeneste og arbeidstilsyn.

Lenke til:

Innen dette fagområdet jobber ergoterapeuter på både system-, gruppe- og individnivå.

Det kan være helsefremmende og forebyggende tiltak overfor

  • friske
  • sykemeldte og
  • utsatte arbeidstakere
  • risikogrupper og
  • personer med nedsatt funksjonsevne

Ergoterapeuter har spesiell kompetanse på tilrettelegging som muliggjør arbeidsdeltakelse og øker arbeidsevnen ved å finne samsvar mellom personen, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljø.

For å kartlegge de komplekse dynamiske prosessene mellom person, aktivitet og omgivelser benytter ergoterapeuter ulike aktivitetsbaserte undersøkelses- og vurderingsredskaper samt aktivitetsanalyser. Intervensjoner består ofte i kombinasjoner av tiltak knyttet til person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuten bidrar til arbeidsdeltakelse og inkludering med vår kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ler mer hvordan ergoterapeuter arbeider med dette samspillet.