KantineP6010260

Om WEIS, WRI, AWP og AWC

Ergoterapeuter benytter forskningsbasert metodikk for å kartlegge samspillet mellom arbeidstaker, arbeidsoppgaven og arbeidsmiljøet.

Nyttige lenker

Ergoterapeuter kartlegger gapet mellom arbeidstakers funksjons- og arbeidsevne og arbeidsplassens arbeidskrav og muligheter, med metodikk basert på  MoHO, som blant annet WEIS, WRI, AWC og AWP.

  • Work Environment Impact Scale – WEIS
  • Worker Role Interview -WRI
  • Assessment of Work Performance – AWP
  • Assesssment of Work Characteristics – AWC

Instrumentene bygger på Model of Human Occupation (MoHO) sin forståelse av den gjensidige avhengigheten og påvirkningen mellom person, aktivitet og omgivelser.

I Sverige har ergoterapeuter (tittel arbetsterapeuter i Sverige) en sentral rolle både innen Arbetsformidlingen og Försäkringskassan på grunn av denne systematiske og forskningsbaserte tilnærming.

For mer informasjon og anskaffelse av instrumentene: https://workassessment.spetsa.se

 Videoforelesninger

MOHO- Kompletterende instrumenter. Anita Engeset seniorrådgiver Ergoterapeutene.

MOHO- Kompletterende instrumenter. (PDF)

WEIS og WRI – intervjuinstrumenter. Anita Engeset, seniorrådgiver Ergoterapeutene.

WEIS og WRI – intervjuinstrumenter. (PDF)

AWP og AWC – observasjonsinstrumenter. Anita Engeset, seniorrådgiver Ergoterapeutene.


AWP og AWC – observasjonsinstrumenter. (PDF)