Virke-forhandlinger 2021

Forhandlingsleder Kari Tangen (t.v.) i Unio Virke og forhandlingssjef Ann Jorunn Tallaksen i Virke kom mandag til enighet i mellomoppgjøret.