Virke-forhandlinger 2021

En liten del av Virke-forhandlingene i havn

Unio-forbundene har forhandlet ferdig deler av mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. De fleste medlemmene våre i Virke-området, må vente på nemndsbehandlingene i de offentlige oppgjørene.

Forhandlingsleder Kari Tangen (til venstre i bildet over) i Unio Virke og forhandlingssjef Ann Jorunn Tallaksen i Virke kom mandag til enighet i mellomoppgjøret.

Ergoterapeutenes advokat Berit Førli representerer Ergoterapeutenes medlemmer under forhandlingene med Virke.

Forhandlingene som ble avsluttet mandag, omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for Høgskoler, LOK for museer og LOK for Virksomheter § 26. Ergoterapeutene har bare medlemmer som er omfattet av den første av disse, og disse får en direkte orientering om resultatet som fremkommer av protokollen.

Her finner du protokollen og lønnstabellen

Utsetter forhandlingene for de øvrige landsoverenskomstene

Virke, Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene er enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for LOK for Spesialisthelsetjenesten, LOK Helse og sosiale tjenester, LOK Utdanning, LOK Barnehage og LOK for Virksomheter § 27, når et det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

De fleste av Ergoterapeutenes medlemmer i Virke-området er omfattet av disse landsoverenskomstene.

Lønnsoppgjør i mange kanaler

For å holde deg løpende orienter om lønnsoppgjøret, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.