Skjermbilde

Verneombud og ergoterapeut?

Ergoterapeuter er ettertraktede verneombud. For å holde oversikt over medlemmer som er verneombud og kunne tilby aktuell informasjon, minner vi om at alle medlemmer som er verneombud gir oss beskjed om dette.

Skulle du ikke lenger være være verneombud så oppdater oss gjerne på dette også. Du oppdaterer ved å sende en e-post med nødvendig informasjon til post@ergoterapeutene.org.

Sett av datoen til Unio sin verneombudskonferanse

For 12. gang er Unio glade for kunne invitere verneombud og hovedverneombud til en to dagers verneombudskonferanse, VOK 2024, der målgruppa er verneombud og hovedverneombud som er organisert i et av Unios medlemsforbund.

VOK 2024 finner sted 20.–21. november 2024 på Scandic Ambassadeur Drammen

Påmelding til konferansen vil, som i fjor, skje direkte fra den enkelte deltaker til Unio.

Hold av datoene 20.–21. november – lenke til påmeldingsskjema til VOK 2024 vil bli lagt ut på Unios nettsider den 2. september.

Aktuelle temaer for konferansen er emosjonelle belastninger, bedriftshelsetjenestens rolle, utfordringer i arbeidsmiljøet, den nye IA-avtalen og verneombudets rolle i byggesaker.

Unios verneombudskonferanse – VOK 2024

Verneombud

Verneombudet fungerer som et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstakere for å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Ombudet representerer alle arbeidstakere, inkludert innleide og selvstendige oppdragstakere, og ikke arbeidsgiver eller ledelsen.

Hovedoppgaver:

  • Aktivt HMS-arbeid: Delta i alle aspekter av virksomhetens HMS-arbeid, inkludert det psykososiale arbeidsmiljøet.
  • Vernerunder: Utføre regelmessige inspeksjoner for å sikre etterlevelse av HMS-krav.
  • Rådgivning: Involveres i planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak.
  • Internkontroll: Delta i etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemer.
  • Sikkerhetstiltak: Passe på at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser er trygge.
  • Verneutstyr: Sørge for tilgjengelig og fungerende verneutstyr.
  • Instruksjon og opplæring: Sikre at arbeidstakere får nødvendig opplæring.
  • Arbeidsulykker: Følge opp at meldinger om arbeidsulykker sendes til Arbeidstilsynet.
  • Tilsyn: Delta ved tilsyn fra Arbeidstilsynet og følge opp pålegg.

Verneombudet samarbeider med kolleger og eventuelt bedriftshelsetjenesten for å sikre at arbeidsmiljøet er sikkert og trygt.

Les mer om verneombudsrollen her.