Enighet i kommune-oppgjøret

Ergoterapeutene og de andre forbundene i Unio Kommune ble i natt enige om en ny hovedtariffavtale.
– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal.

Koronakrisen og hensynet til landets økonomi gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør. 

– Dette lønnsoppgjøret er et unntaksår, og summene som er fordelt i oppgjøret er svært små. Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper reallønnsvekst dersom forventet prisvekst blir 1,5 prosent, sier Handal. 

Som frontfaget

Steffen Handal er forhandlingsleder for Unio kommune, og forhandler blant annet på vegne av Ergoterapeutene. Vår nestleder Tove Holst Skyer har for også vært representert i forhandlingsutvalget.

Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, som er det samme som resultatet i frontfaget. Tilleggene gis med virkning fra 1. september og betyr at alle Unios grupper i KS får lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner.  

– Et politisk ansvar 

Ergoterapeuter, lærere, sykepleiere og andre helsearbeidere har gjennom koronakrisen vist hvor viktig samfunnskritisk betydning vi har.
– Norge trenger flere ergoterapeuter. Samtidig har vi over flere år sett at vi sakker akterut lønnsmessig, sier nestleder i Ergoterapeutene, Tove Holst Skyer. Det er også et politisk ansvar.

Partene er enige om: 

  • Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.  
  • Alle ledere i kapittel 4 får et generelt,prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år.  
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om kompetanse. Dette utvalget skal se på ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.  
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om heltidskultur.

Ny garantilønnstabell

Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende, og finnes i tabellen nedenfor.

Dette er en oversikt over garantilønnene som gjelder fra 1. september 2020.
Dette er en oversikt over garantilønnene som gjelder fra 1. september 2020.

Mer informasjon

Informasjon om tariffoppgjørene på våre nettsider: ergoterapeutene.org/tariff2020

Informasjon om tariffoppgjørene på Unios nettsider

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram