Spekter-underskrift

Enighet i Spekter-oppgjøret

Ergoterapeutene og Spekter har i ettermiddag kommet til enighet i A2 forhandlingene, område 10 og 13, Helseforetakene.

– Det er ikke lett å være fornøyd med en ramme på 1,7 %, men vi oppnådde et resultat som tilsvarer det de andre helseforbundene har fått. Slik sett er dette et greit resultat, sier forbundsleder Tove Holst Skyer etter at hun i ettermiddag har sluttført forhandlingene.

Sammen med forhandlingssjef Hege Munthe har Tove i dag gjennomført forhandlingene med Spekter.

Nye minstelønnssatser

Alle medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund er sikret et generelt tillegg på
0,8 %. Ergoterapeutene har fått hevet minstelønnssatser, og de generelle tilleggene er inkludert i disse tilleggene fra 1. oktober:

Ny minstelønn 202004810
Ergoterapeut414 000429 000454 000505 000
Spesialergoterapeut460 000485 000520 000548 000
De nye minstelønnssatsene.

Spesialergoterapeuter med 16 års ansiennitet

Alle medlemmer i Ergoterapeutene med stilling som spesialergoterapeut og 16 års ansiennitet eller mer, får ytterligere 0,8 % i lønnstillegg. Til sammen 1,6%. Også dette med virkning fra 1. oktober 2020.

Dette tilsvarer en ramme på om lag 1,7 % tilsvarende frontfaget og det andre forbund som har forhandlet på Helseforetakene i område 10 og 13 .

Forbundsleder Tove Holst Skyer er ikke helt fornøyd etter å ha sluttført forhandlingene for våre medlemmer i helseforetakene. (Foto: Hege Munthe)

Lokale forhandlinger i 2021 og lønnsvurdering ved nyansettelse

Partene er enig om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i 2021.

– Vi har fått styrket tekst i avtalen, sier forhandlingssjef Hege Munthe.

Ved nyansettelse skal arbeidsgiver foreta en individuell lønnsvurdering. Vurderingen bør legges vekt på arbeidsgiver behov for erfaring og kompetanse.

Fra avtalen

For øvrig videreføres protokollteksten fra 2018 oppgjøret.