Berit-Førli_03-2

Enighet i hovedtariffoppgjøret for våre medlemmer i Virke-området

Vi har, sammen med de andre Unio-forbundene, blitt enige i hovedoppgjøret med Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Advokat Berit Førli har deltatt i forhandlingene fra Ergoterapeutenes side.

I forhandlingene har vi revidert syv ulike overenskomster for våre medlemmer i tariffområdet Virke. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om de aktuelle overenskomstene senere.

Protokollen finner du her

Unio-organisasjonene fremmet krav som var på linje med resultatene som ble oppnådd i KS, staten og Spekter Helse.

Resultat på linje med lønnsoppgjørene for øvrig

Denne tariffinformasjonen er sendt til medlemmer i Virke-området i dag. Informasjonen orienterer om detaljer for lønnsoppgjøret i Virke. ​​​​​​​

– Resultatet er på linje med det som er oppnådd i resten av samfunnet. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet. For oss er det viktig at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de sammenliknbare tariffområdene i offentlig sektor, sier Kari Tangen, forhandlingsleder i Unio Virke.

Informasjon om tariffoppgjøret

Samlet informasjon om tariffoppgjørene: ergoterapeutene.org/tariff2020

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram