OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny makskontingent fra nyttår

Som en følge av økning i minstelønnssatsene endres makskontingenten fra nyttår.

Kontingenten i Ergoterapeutene følger av forbundets vedtekter.

For yrkesaktive medlemmer i Ergoterapeutene er kontingenten 1,6 % av brutto lønn, med en øvre grense som kalles makskontingent. Makskontingenten er regulert av lønnsoppgjøret i KS.

Årets lønnsoppgjør ga økte minstelønnssatser og derfor endres makskontingenten for yrkesaktive til 707 kroner i måneden fra 1. januar.

Ergoterapeutene sender direkte melding om den nye kontingentsatsen til arbeidsgiver, og medlemmene trenger ikke å gjøre noe i denne forbindelse

Andre kontingentsatser

Denne justeringa gjør medfører også endringer i de andre medlemskategoriene i Ergoterapeutene.

De nye kontingentsatsene

Økt skattefradrag for kontingenten

Regjeringen foreslår å øke maksimalt fradrag for fagforeningskontingent fra 5 800 kroner i år til 7 700 kroner i 2023. Dermed blir størstedelen av fagforeningskontingenten skattefri.

Justering av premien for obligatorisk grunnforsikring

Med virkning fra 1.1.2023 reguleres prisen på den obligatoriske grunnforsikringen fra kr 169 per måned til kr 179. Økningen skyldes i hovedsak høye erstatningsutbetalinger.

Mer informasjon på forsikringssiden.