Vedtekter

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler. Endring av vedtektene skjer på forbundets landsmøte og det kreves 2/3 flertall for slike endringer.

Vedtektene ble justert på Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte 8.-10. november 2017.