Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler. Vedtektene ble sist oppdatert på landsmøtet i oktober 2023.

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler. Endring av vedtektene skjer på forbundets landsmøte og det kreves 2/3 flertall for slike endringer.

Vedtektene ble sist endret på Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte 25. oktober 2023.