Vedtekter

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler. (Ikke oppdatert etter landsmøtet, oktober 2020)

Vedtekter for Norsk Ergoterapeutforbund

Vedtektene er forbundets eget «lovverk» og beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler. Endring av vedtektene skjer på forbundets landsmøte og det kreves 2/3 flertall for slike endringer.

Vedtektene ble justert på Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte 8.-10. november 2017.