IMG_3687

Godt fornøyd forhandlingsdelegasjon. Ergoterapeutene var representert i forhandlingene med (fra høyre) forbundsleder Nils Erik Ness, forhandlingssjef Brit-Toril Lundt og controller Snorre Nergaard.

Bilde av de tre i forhandlingsrommet.