barn-besteforeldre-vaffel6103

Modul 1. Samfunnets utfordringer og ergoterapeuters kompetanse

Ergoterapi til barn og unge.

Denne modulen skal gi et overblikk over samfunnets utfordringer knyttet til barn og unge og hvilken kompetanse ergoterapeuter har til å møte disse. Dette for å bevisstgjøre ergoterapeuter på hvilket mulighetsrom vi har i arbeid med barn og unge.

Litteratur til forberedelse:

Ergoterapeutene (2017). Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.

Fisher, A. G., & Marterella, A. (2019). Powerful practice: A model for authentic occupational therapy. Fort Collins, Center for Innovative OT Solutions, Colorado, USA,s. 18-23 og 34-43. (DOWNLOAD A FREE PREVIEW) på denne siden: https://www.innovativeotsolutions.com/powerful-practice/

Ergoterapeutene (2016). Barn og unges deltakelse og inkludering. Dette mener Ergoterapeutene (Politisk dokument)

Ergoterapeuters kjernekompetanse i arbeid ed barn og unge.

Videoforelesninger:

Samfunnets utfordringer. Tove Holst Skyer, leder i Ergoterapeutene.

Samfunnets utfordringer. PDF Tove Holst Skyer.

Kjernekompetansen rettet mot barn og unge. Solrun Nygård seniorrådgiver i Ergoterapeutene.

Kjernekompetansen rettet mot barn og unge. PDF Solrun Nygård. 

Å arbeide med et aktivitetsfokus. Malin Eerola ergoterapeut, MSc Universitetslektor, INB, NTNU.

Å arbeide med et aktivitetsfokus. PDF Malin Eerola

Refleksjonsoppgaver til nettverksgrupper:

Hvilke utfordringer har barn og unge i din kommune/på din arbeidsplass? Bruk gjerne folkehelseprofil, Ungdata, kommuneplanens samfunnsdel, helseforetakets oppdragsdokument.

Hvordan kommuniserer du din kompetanse i arbeid med barn, til brukere, samarbeidspartnere, ledere og eventuelt politikere?

Hvordan får du fram ergoterapeuters aktivitetsfokus i kartlegging, intervensjon, evaluering og dokumentasjon?

Modul 1 meritterer med 6 timer til ergoterapispesialist.