barn-besteforeldre-vaffel6103

Mulighetsrommet for barn og unge

Ergoterapeutene skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Ergoterapeutene skal satse på arbeid med tidlig innsats for barn og unge, slik landsmøtet har bestemt.

Tidlig intervensjon er viktig for å sikre en god utvikling. Dette krever tett tverrfaglig samarbeide og oppfølging på helsestasjon, i barnehage og skole for at barn som opplever aktivitetsvansker, og deres familier, skal få den hjelpen de trenger.