Om Ergoterapeutene

Norsk Ergoterapeutforbund er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. "Ergoterapeutene" er vårt varemerke. Vi er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge.

Organisasjonen ivaretar medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel.

Norsk Ergoterapeutforbund har 3600 medlemmer. Forbundet er organisert i fylkesavdelinger og et omfattende nettverk av tillitsvalgte rundt om i landet. Unio er vår hovedorganisasjon.