thon-hotel-arena-fasade

Landsmøtet 2020

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Ergoterapeutenes 26. landsmøte avvikles på Lillestrøm 20.-22. oktober 2020.

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene.

Den viktigste saken på landsmøtet er utforming av programmet for kommende periode. Her finner du programmet for denne landsmøteperioden.

Dersom det er saker du vil ha behandlet på landsmøtet, er det viktig å spille dem inn tidlig til styret i din region.

Nyheter som landsmøtet

Her finner du nyheter om landsmøtet

Mer om landsmøtet

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i programmet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige målprogram.

Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.