M├©te-3493

Landsmøtet 2020

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Ergoterapeutenes 26. landsmøte ble avviklet som et nettmøte.

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene.

På dagsordenen

Den viktigste saken på et landsmøte er utforming av programmet for kommende periode. 

Protokollen fra landsmøtet

Nyheter om landsmøtet 2020

Her finner du nyheter om landsmøtet

Mer om landsmøtet

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i programmet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige målprogram.

Kandidatene til vervene som skal bekles på landsmøtet er presentert i Ergoterapeuten nummer 4.Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.

Kandidater til de landsmøtevalgte vervene i forbundet ble presentert i Ergoterapeutens august-nummer.