Kontor7406

Landsmøtet 2020

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Ergoterapeutenes 26. landsmøte avvikles som nettmøte.

Om landsmøtet
  • Nyheter
  • Sakspapirer (kommer 8. september)

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene.

Forbundsstyret innkaller til digitalt landsmøte

Etter en fornyet behandling, 1. september, besluttet forbundsstyret å innkalle forbundet til et digitalt landsmøte 21. og 22. oktober. Opprinnelig skulle landsmøtet gjennomføres på Lillestrøm.

På dagsordenen

Den viktigste saken på landsmøtet er utforming av programmet for kommende periode. Her finner du programmet for denne landsmøteperioden.

Hvem kan møte?

I august skal medlemmene velge delegatene fra sin region i elektroniske valg. Det er vedtektene til forbundet som angir hvem som skal og kan møte på landsmøtet.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer, og i år vil alle kunne delta uansett hvor de befinner seg. Landsmøtet vil bli overført på nett.

Nyheter om landsmøtet

Her finner du nyheter om landsmøtet

Mer om landsmøtet

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i programmet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige målprogram.

Kandidatene til vervene som skal bekles på landsmøtet er presentert i Ergoterapeuten nummer 4.Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.

Kandidater til de landsmøtevalgte vervene i forbundet ble presentert i Ergoterapeutens august-nummer.