Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter.

Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer.  

Utvalgets arbeid skal baseres på forbundets program vedtatt av landsmøtet, og årlige handlingsplaner vedtatt av forbundsstyremøtet.  

Medlemmer i Yrkesetisk utvalg

I landsmøteperioden 2020-23 består yrkesetisk utvalg av:

KontaktVervE-postMobiltelefon
Tone Magna TorgersenLedertone.torgersen@sykehuset-innlandet.no92438638
Astrid GramstadMedlemastrid.gramstad@uit.no47408149
Sigrid Beate OlaussenMedlemsigrola@online.no45615412
Grete TørresMedlemgtorres@online.no97689257
Annette EidesenVaraannette.eidesen@gmail.com97130788