Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter.

Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer.  

Utvalgets arbeid skal baseres på forbundets program vedtatt av landsmøtet, og årlige handlingsplaner vedtatt av forbundsstyremøtet.  

I landsmøteperioden 2017-2020 består yrkesetisk utvalg av:

KontaktVervE-postMobiltelefon
Astrid GramstadLederastrid.gramstad@uit.no47408149
Sigrid Beate OlaussenMedlemsigrola@online.no45615412
Tone Magna TorgersenMedlemtone.torgersen@sykehuset-innlandet.no92438638
Grete TørresMedlemGrete.Torres@finnmarkssykehuset.no97689257
Annette EidesenVaraannette.eidesen@sandnes.kommune.no97130788