Ergoterapeutene Øst

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Øst har kortnavnet Ergoterapeutene Øst og består av medlemmer fra fylkene Buskerud, Hedmark og Oppland.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost ost@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Mobiltelefon Epost
Kamilla Lemb  Herbjørnsen Leder 92495217 klh@ergoterapeutene.org
May Solveig Svendsen Nestleder 91191041 mss@ergoterapeutene.org
Ida Kristin  Dahl Styremedlem 99618397 ikd@ergoterapeutene.org
Hanne Mette  Aarnes Styremedlem 47455930 hma@ergoterapeutene.org
Anne Cecilie Standslett Styremedlem 90568110 acs@ergoterapeutene.org
Jane Helen  Sveen Styremedlem 41574283 jsv@ergoterapeutene.org
Anne Gjerdalen Styremedlem 40074322 agj@ergoterapeutene.org
Monica In  Frovik Kasserer 48605278 mif@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver