Står sammen for bedre rehabiliteringstjenester  

Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund står sammen for å bedre rehabiliteringstjenesten i primær- og spesialisthelsetjenesten. Flere tiltak planlegges. 

Forbundsleder Tove Holst Skyer hos Ergoterapeutene og forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund kommer blant annet med forslag til tiltak som kan gi bedre rehabiliteringstjenester her i landet. 

Tove Holst Skyer og Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen
Forbundsleder Tove Holst Skyer og Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen

I tillegg har de nylig skrevet debattinnlegg sammen. De planlegger også å arrangere en debatt om rehabilitering i forbindelse med Arendalsuka i august. 

  • Våre profesjoner er nøkkelpersoner innen rehabilitering. Det er derfor naturlig at vi ser hva vi kan gjøre sammen for å styrke våre medlemmers rolle i offentlig helsetjeneste samt gi pasientene en best mulig rehabilitering, sier Skyer. 

Gerty Lund ser også frem til et enda tettere samarbeid med ergoterapeutene. 

  • Våre organisasjoner har tradisjonelt jobbet godt sammen. Det ønsker vi å fortsette med og videreutvikle, sier Lund. 

Flere tiltak 

I lys av Riksrevisjonens knusende dom over rehabiliteringen i Norge, foreslår Skyer og Lund blant annet at kommunene må ansette det de kaller en «Faglig Ansvarlig for Rehabilitering (FAR)».  

Forbundslederne mener det må ansettes en ergoterapeut eller fysioterapeut i stillingen fordi de to profesjonene har avgjørende kjernekompetanse innen rehabilitering. 

De mener også at helseforetakenes koordinerende enheter må ledes av personer med rehabiliteringskompetanse og at helsefellesskapene må ha rehabiliteringskompetanse sentralt på alle tre nivåer. 

  • Det må være et tettere samarbeid mellom rehabiliteringstjenesten og NAV og mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sier de to. 

De vil ikke at rehabiliteringstjenestene skal være en del av pleie- og omsorgstjenester i en kommune, men en del av helsetjenestene. 

  • Kommunenes rehabiliteringstjeneste ledes ofte av personell med annen og mindre spesialisert rehabiliteringskompetanse enn ergoterapeuter og fysioterapeuter. Rehabilitering blir dessverre for ofte en salderingspost. Det må vi unngå. Gevinstene ved god rehabilitering er store og bør være satsingsområder for kommunene, sier de. 

Arendalsuka 

Under Arendalsuka i august vil forbundslederne løfte en debatt om rehabilitering i forbindelse med et eget arrangement. 

  • Siden begge våre forbund er en del av Unio, er det naturlig at vi har dette i den såkalte Unio-caféen, sier de. 

Skyer og Lund har også nylig skrevet innlegget «Flaks og tilfeldigheter kan ikke avgjøre hvem som får rehabilitering». Innlegget ble publisert på nettavisen Altinget.  

Saken er skrevet av Irene Mårdalen, kommunikasjonsleder i Norsk Fysioterapeutforbund