Web-Anne11190301 copy

Nye koster på forbundskontoret 

På forbundskontoret har det kommet til nye navn det siste året. Her har du noen av endringene. 

På forbundskontoret har det kommet til nye navn det siste året. Generalsekretær Anne Kathrine Devik (bildet), tiltrådte sin stilling ved nyttår, og har tilsatt nye ansatte både fast og midlertidig. Her har du noen av endringene. 

Kamilla Lemb Herbjørnsen tiltrer stilling på forbundskontoret på nyåret.

Berit Førli, slutta på forhandlingsavdelinga i høst, og over nyttår vil hun bli erstattet av Kamilla Lemb Herbjørnsen, som tiltrer i fast stilling. Kamilla er utdanna ergoterapeut i 2014, og hun har siden det vært aktiv i ulike roller i forbundet. De siste tre årene har hun hatt et heltidsverv som hovedtillitsvalgt for Unio sine medlemmer i NAV.  

Fagavdelinga

På fagavdelinga er det utlyst ei ny stilling som rådgiver, og denne stillinga vil bli besatt i løpet av første kvartal 2024. Den nye rådgiveren vil arbeide sammen med fagsjef Kristin Jess-Bakken som tiltrådte stillingen i november 2022. 

Administrasjonen for øvrig

I administrasjonen har også Nurdjihan Aliu bak seg et år som vikar i 50 % stilling. Nuna, som vi til daglig kaller henne arbeider som sekretær, og følger blant annet opp medlemsregisteret vårt. 

Du finner kontaktopplysninger til den enkelte på ergoterapeutene.org/ansatte/