Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

Det vil fortsatt være behov for ergoterapeuters kompetanse i oppfølgingen av den nye IA-avtalen, sier Nils Erik Ness. Den nye IA-avtale sikrer sykelønnsordningen og forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde.

Forbundsleder Nils Erik Ness skriver i sin blogg at det er grunn til å juble over at forbyggende arbeidsmiljøarbeid blir prioritert i den nye IA-avtalen. Han ser likevel med bekymring på at innsats for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet har falt helt ut av avtalen. Dette ser ikke pent ut sier Ness. Les mer på bloggen

Den nye fire-årige Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv er annerledes enn tidligere avtaler. Denne avtalen gjelder hele arbeidslivet, ikke bare IA-bedrifter. Det vil si at alle virksomheter får tilgang til IA-avtalens virkemidler. Inkluderingsdugnaden skal heretter ivareta behovet for å inkludere de som står utenfor arbeidslivet. Det er satt av penger til flere tiltak – blant annet skal det etableres særskilte programmer for utvalgte sektorer og bransjer, og det skal lages en webportal. Les mer