Tillitsvalgtprisen, Marianne Boye og Tove Holst Skyer

Marianne Boye fra Grimstad kommune fikk tildelt Tillitsvalgtprisen 2021 i kveld

Forbundsleder Tove Holst Skyer overrasket Marianne Boye med tildeling av Tillitsvalgtprisen for 2021, under Ergoterapeutene Sør sitt årsmøte 19. oktober. Marianne Boye er tillitsvalgt for medlemmene våre i Grimstad kommune.

Tillitsvalgtprisen
Nominer en tillitsvalgt til Tillitsvalgtprisen 2022

De øvrige nominerte

 • Solveig Lunde Holbæk, Bydel Alna, Oslo kommune
 • Katrine Færestrand, Regionleder, Ergoterapeutene Sør
 • Hilde Fleitscher, Kristiansand kommune
 • Marion Ryen, Ullensvang kommune
 • Leif Ståle Nævestad, Oslo Universitetssykehus (OUS)

– Marianne er relativt fersk som tillitsvalgt, og ble nominert av et av sine medlemmer, kunne forbundsleder Tove Holst Skyer fortelle de fremmøtte på årsmøtemiddagen i Kristiansand. og fortsatte:

– Medlemmenes og tillitsvalgtes aktivitet, engasjement og kompetanse er fundamentet i forbundet. Hele vår eksistens som forbund, bygger på at vanlige medlemmer tar på seg et tillitsverv på vegne av sine kolleger. Det er det mellom fire og fem hundre medlemmer som gjør hver dag. En av dem er Marianne.

Stillingskutt ble til vekst

De siste årene har vært urolige og belastende år å være ergoterapeut og tillitsvalgt i Grimstad kommune. Trusselen om oppsigelser og 20 % kutt i budsjettene har hengt over medlemmene.

– I denne situasjonen har Marianne vært som en klippe, kjempet Ergoterapeutenes sak og fått frem hvor viktige vi er for kommunen slik at det ikke var en eneste ergoterapeut som mistet jobben. I årets budsjett ble det i stedet foreslått at det trengs flere ergoterapeuter i Grimstad kommune, kunne en imponert forbundsleder fortelle forsamlingen.

En vesentlig innsats som tillitsvalgt

Forbundsleder Tove Holst Skyer refererte til statuttene for tillitsvalgtprisen under utdelinga i Ergoterapeutene Sør.

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Årets tillitsvalgte kan ha utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

«Til inspirasjon for andre tillitsvalgte»

– Forbundsstyret mener at Marianne Boye har gjort en vesentlig innsats som tillitsvalgt, og tilfredsstiller de fleste av disse punktene. At du ikke har lang fartstid som tillitsvalgt gjør det desto mer imponerende at du har lyktes så godt i en spesielt krevende situasjon. Jeg håper innsatsen din kan inspirere alle våre tillitsvalgte, for evnen til å kommunisere hvorfor ergoterapi er viktig, er nøkkelen til svært mye i hverdagen som tillitsvalgt. Det er derfor med stor glede at jeg tildeler deg Tillitsvalgtprisen 2021, sa en rørt forbundsleder, og overrakte diplom, glassfat og blomster til prisvinneren.

Kjenner du en tillitsvalgt som har gjort en vesentlig innsats? Nominer hen til Tillitsvalgtprisen 2022!

(Saken fortsetter under bildene)

En av mange verdige nominerte

Alle medlemmer i Ergoterapeutene skal ivaretas av en tillitsvalgt med ressurser, kompetanse og verktøy som gir trygghet og motivasjon i vervet. Vervet som tillitsvalgt skal være attraktivt og alle tillitsvalgte er gode representanter for fag og forbund.

– Det er mange flere tillitsvalgte som burde vært nominert til denne prisen, sa Tove Holst Skyer under utdelinga, og oppfordret alle medlemmer til å nominere sin tillitsvalgt til neste år.

– Alle de nominerte ville vært verdige vinnere av prisen. To av dem har vi også her i salen, og jeg vil også gratulere dem og takke for den innsatsen de gjør, sa en stolt Tove Holst Skyer.

Mange av de nominerte hadde lengre fartstid enn vinneren Marianne Boye fra Grimstad kommune.
– Når vi nå har valgt å tildele prisen til en ferskere tillitsvalgt, er det fordi fremtiden til faget og forbundet er avhengige av at medlemmer som Marianne tar den lærerike utfordringen det er å være tillitsvalgt.

De øvrige nominerte

 • Solveig Lunde Holbæk, Bydel Alna, Oslo kommune
 • Katrine Færestrand, Regionleder, Ergoterapeutene Sør
 • Hilde Fleitscher, Kristiansand kommune
 • Marion Ryen, Ullensvang kommune
 • Leif Ståle Nævestad, Oslo Universitetssykehus (OUS)

Tidligere vinnere

Det var i år den tiende gangen at Tillitsvalgtprisen ble utdelt. Disse har tidligere fått tildelt prisen:

 • Grete Olaussen i 2012
 • Johanne Knudsen i 2013
 • Ania Wiggen Jørgensen i 2014
 • Anita Dimmen Johansen i 2015
 • Toril Smaaberg i 2016
 • Anita Rosmæl i 2017
 • Ine Ulven i 2018
 • Grethe Vetrhus Hammerstad i 2019
 • Marte Husøy, Mork Rehabiliteringssenter i 2020