World Occupational Therapy Day Logo - Norwegian (1)

Gratulerer med dagen ergoterapeuter! Vi gjør hverdagslivet mulig og bidrar til bærekraftige helse- og velferdstjenester

– 27. oktober blir jeg som en unge på 17. mai. Ergoterapiens dag er et høydepunkt hvert år, sier forbundsleder Tove Skyer og ønsker alle ergoterapeuter, uansett yrke, til lykke med dagen. På selveste dagen er det premiere på filmen «Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig».

Forbundsleder Tove Holst Skyer ønsker alle ergoterapeuter til lykke med dagen. Uansett stilling.

Gleden vokser i takt med økningen i antall markeringer, innrømmer forbundslederen. I år har vi nok en gang satt ny rekord, med mer enn 130 markeringer, landet rundt. Vi får synliggjort kjernekompetansen vår og hvordan vi bidrar til bærekraftige tjenester. 

Her markeres dagen landet rundt

Møt forbundsledelsen til Faglig frokost klokka 8

Klokka 8 sparker vi i gang Ergoterapiens dag med å samle så mange ergoterapeuter som mulig til nettfrokost». Målet er å få inspirasjon og dele erfaringer før dagen og alle aktivitetene tar til.

Delta her!

Premiere på filmen «Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig»

På Ergoterapiens dag har vi premiere på den halvannet minutt korte, animerte filmen «Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig». Hvorfor ergoterapi, Tove?

– Jo, fordi ergoterapi utløser ressursene dine, og det bidrar til deltakelse og inkludering. Det er bærekraftig og bra både for deg og samfunnet. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig, så du kan delta og mestre det. Uten oss.

Engasjement smitter

Engasjement smitter. Når vi feirer oss selv, markerer vi at vi er stolte over det viktige samfunnsoppdraget vi har. –Vi gjør hverdagslivet mulig, slår forbundsleder Tove Holst Skyer fast. 

Vi bidrar til bærekraftige helsetjenester. Last ned brosjyren her..

– Når vi feirer oss selv, synliggjør vi overfor innbyggerne at ergoterapeuters kompetanse er viktig for aktivitet og deltakelse. Forhåpentligvis får også arbeidsgiver med seg at ergoterapi lønner seg, fordi vi utløser innbyggernes ressurser og demper behovet for mer kostbare tjenester. Når vi feirer oss selv, bidrar vi til å løfte faget, og synliggjøre at vi utløser ressurser og skaper bærekraft i tjenestene. Jo mer engasjement, jo sterkere blir vi. 

Vi trenger et dobbeltspor 

– Samfunnet trenger bærekraftige tjenester. Den demografiske utviklingen krever et dobbeltspor i helsetjenestene, og det har vært vårt tydelige budskap til både ny regjeringsplattform og statsbudsjett og det må også være vårt tydelige budskap til kommuner og helseinstitusjoner, sier forbundslederen. 

Sporet som sørger for pleie og omsorg til dem som trenger det er fortsatt viktig, men om vi ikke får et solid spor for forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende tjenester vil det førstnevnte sporet kollapse.  

Tove Holst Skyer, forbundsleder